Τροποποιείται το «άρθρο 8» του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ

Ο αρμόδιος υφυπουργός προέβη σε διευκρινίσεις έπειτα από τις μαζικές αντιδράσεις του καλλιτεχνικού χώρου

11/02/2021 @ 13:19

Ο υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος, έδωσε διευκρινήσεις αναφορικά με το περιβόητο άρθρο 8 του νέου νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ.

Έπειτα από μαζικές αντιδράσεις από όλο το φάσμα του καλλιτεχνικού χώρου αναφορικά με την αρχική μορφή του εν λόγω άρθρου, η οποία απαγόρευε οποιοδήποτε υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο από δημιουργό - καλλιτέχνη ή ακόμα και από οποιοδήποτε χρήστη «να εμπεριέχει υποκίνηση σε βία ή μίσος & δημόσια πρόσκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα», ο αρμόδιος υφυπουργός προέβη σε τροποποίησή του, ενώ υποσχέθηκε και αντίστοιχη τροποποίηση του «άρθρου 32», που αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιβάνιος σημείωσε τα εξής:

«Η τέχνη ως μορφή έκφρασης δεν μπορεί να υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό. Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά Μέσα, επιβάλλει στους παρόχους περιεχομένου την υποχρέωση να αποκλείουν περιεχόμενο που αφορά σε μη αποδεκτές για μία δημοκρατική κοινωνία συμπεριφορές, όπως είναι ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο βίαιος λόγος και η προτροπή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τον πάροχο περιεχομένου και όχι τον καλλιτέχνη.

Πολλοί πάροχοι (όπως ενδεικτικά το YouTube), στο πλαίσιο των όρων λειτουργίας που έχουν θεσπίσει, έχουν τη δυνατότητα αποκλεισμού οπτικοακουστικού υλικού, αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.

Επειδή, δεν θέλουμε να υπάρχει ουδεμία παρανόηση, που να οδηγεί σε ανυπόστατες καταγγελίες περί λογοκρισίας, το άρθρο 8 του νομοσχεδίου τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 8

Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος

(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

«Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού».

Αντίστοιχη τροποποίηση θα γίνει και στο άρθρο 32».

Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη διατύπωση ανέφερε:

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει:

α) να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

β) να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος (άρθρο 187Α ΠΚ)

Όπως γίνεται αντιληπτό, ολόκληρη η παράγραφος β) του αρχικού άρθρου, η οποία το συνέδεε με τον περιβόητο "τρομονόμο", έχει πλέον αφαιρεθεί, όπως παρελθόν αποτελεί επίσης και η αναφορά σε «πολιτική γνώμη ή φρονήματα».

  • SHARE
  • TWEET