Καταργήθηκε μετά από 67 χρόνια ο «φόρος της Φρειδερίκης»!

Η εξάλειψη φόρων υπέρ τρίτων στα εισιτήρια κινηματογράφων-θεαμάτων θα οδηγήσει σε μείωση της τελικής τους τιμής

04/09/2015 @ 13:49
«Λαβόν υπ’όψιν ότι η συμμετοχή του κοινού εις τον υπό την Υψηλήν Προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης διενεργούμενον έρανον Προνοίας Βορείων Επαρχιών Ελλάδος υπήρξεν ανεπιφύλακτος και πανελλήνιος, προς διευκόλυνσιν του τρόπου καταβολής των εις τα θεάματα παντός είδος εισπραττομένων διά των ειδικών δελτίων ποσών και διά τον ευχερέστερο έλεγχον των εν λόγω εισπράξεων, το Συμβούλιο αποφασίζει: Ορίζει την αξίαν εκάστου ειδικού δελτίου εις ποσοστόν 10% επί της συνολικής τιμής του εισιτηρίου (δικαίωμα θεατρώνου και φόρος) ουχί δε κατωτέραν των (δρχ. 500) επί εκάστου εισιτηρίου πάσης φύσεως θεαμάτων των περιφερειών τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης».

Αυτά ήταν τα κίνητρα της βασίλισσας Φρειδερίκης που το 1948 είχε επιβάλει ειδικό σχετικό φόρο στην τιμή των εισιτηρίων για τα δημόσια θεάματα. Δεν φανταζόταν, φυσικά, ότι ο φόρος που αρχικά αποσκοπούσε στην ενίσχυση των «βόρειων επαρχιών» της χώρας που είχαν πληγεί από τον Εμφύλιο, θα συνέχιζε να εισπράττεται κανονικά 67 χρόνια αργότερα, δηλαδή έως σήμερα!

Κι όμως, οι διοργανωτές συναυλιών που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να θεωρήσουν τα εισιτήρια για την εκδήλωσή τους ενημερώνονται για την ύπαρξη ειδικού τέλους 5% υπέρ Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, που μάλιστα πρέπει να αναγράφεται επί του εισιτηρίου και εισπράττεται όπως και ο ΦΠΑ. Εκείνη η περίφημη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 1108 της 21/22 Δεκεμβρίου 1948, η οποία κυρώθηκε με νόμο του κράτους το 1951, εξακολουθεί να ισχύει και τελικά επιβαρύνει τους θεατές συναυλιών και μουσικών παραστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ενώ ο νόμος είχε ατονήσει για κάποια χρόνια, το 2008 εστάλη οδηγία για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του! Έτσι, σε κάθε εισιτήριο συναυλίας που αγοράζουμε για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πληρώνουμε και 5% φόρο για... τη Φρειδερίκη (μιας και το 1975 καθιερώθηκε μείωση κατά 50% του αρχικού ποσοστού 10% επί του εισιτηρίου, φθάνοντας το σημερινό 5%).

Το θέμα για τον περίφημο «φόρο της Φρειδερίκης» έχει τονίσει στις αρμόδιες αρχές από το 2011 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σήμερα, ο φόρος υπέρ τρίτων πλέον δεν ισχύει, καθώς οι διευκρινίσεις που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αποσαφηνίζοντας πως οι επιβαρύνσεις έπαψαν να ισχύουν από τις 19 Αυγούστου και ο «φόρος τη Φρειδερίκης» καταργείται πλέον στα εισιτήρια κινηματογράφων και δημοσίων θεαμάτων.

Οι επιβαρύνσεις, η κατάργηση των οποίων θα οδηγήσει σε μείωση της τελικής τιμής των παρεχομένων υπηρεσιών, σχετίζονται με:

Τον ειδικό φόρο στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων που λειτουργούν σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Τον φόρο αυτό διαθέτει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης. Τα ποσοστά του φόρου ανέρχονταν σε: 12%, για την περιοχή της «τέως διοικήσεως πρωτευούσης» και της Θεσσαλονίκης και 8% , στις λοιπές περιοχές.

Την ειδική εισφορά υπέρ Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), επί της τιμής των εισιτηρίων κάθε είδους δημοσίων θεαμάτων, που τελούνται εντός των περιφερειών της «τέως διοικήσεως πρωτευούσης» και της Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό του φόρου ανερχόταν σε 10% επί της τιμής του εισιτηρίου. Εξαιρετικά επί των εισιτηρίων των συναυλιών, των αμιγώς χορευτικών παραστάσεων και των ρεσιτάλ η εισφορά μειωνόταν κατά 50%.

Οι προαναφερθείσες -ευνοϊκές για τα βαλάντια του φιλοθεάμονος κοινού- ρυθμίσεις ισχύουν από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (19 Αυγούστου 2015) και οι καταργηθείσες επιβαρύνσεις εφαρμόζονται σε εισιτήρια τα οποία εκδίδονται από την ως άνω ημερομηνία και μετά.

Πάντα τέτοια!
  • SHARE
  • TWEET