Συναυλίες: Μάρτιος 2015

4
Μαρτίου
Τετάρτη
Αθήνα @ Faust (5 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (10 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (5 e)
5
Μαρτίου
Πέμπτη
Αθήνα @ Κύτταρο (20 / 25 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (free)
Αθήνα @ Gazarte (15-28 e)
Αθήνα @ Cafe Νομισματικού Μουσείου (free)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (10 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (10 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (10 e)
Αθήνα @ DeathDisco (5 e)
Αθήνα @ A Tempo Art Bistro (free)
Αθήνα @ Lazy (free)
6
Μαρτίου
Παρασκευή
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
Αθήνα @ Bat City (12 / 16 e)
Αθήνα @ DeathDisco (7 e)
Θεσσαλονίκη @ Block 33 (12,15 e)
Αθήνα @ Πολυχώρος Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων (8 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου
Αθήνα @ Metropolis Live Stage
Πάτρα @ Metropolis Live (12 / 15 e)
Αθήνα @ Ρομάντσο (5 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (5 e)
Αθήνα @ AN Club (5 e)
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (3 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Floral (5 e)
Αθήνα @ Jazz Point (5 e)
Θεσσαλονίκη @ Malt N Jazz
Πάτρα @ Memphis Rock Bar (5 e)
Πειραιάς @ The Art Of Bragi (free)
7
Μαρτίου
Σάββατο
Πειραιάς @ PassPort (12 e)
Αθήνα @ Architecture (free)
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (15,18 / 20 e)
Αγορά εισιτηρίου
Πάτρα @ Memphis Rock Bar (5 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (13 e)
Θεσσαλονίκη @ Block 33 (12,15 e)
Αθήνα @ Gazarte (20-41 e)
Αθήνα @ Fuzz Club (7,8 / 10 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ AN Club (10 e)
Αθήνα @ Tin Pan Alley (7,10 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Jazz Point (5 e)
Αθήνα @ Casa Bostani (6 e)
Λελέικα Υπάτης @ Τόπος Τεχνών Χώρα (6 e)
Αθήνα @ Ρομάντσο (5 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (10 e)
Αθήνα @ Rockhouse (free)
Αθήνα @ Architecture (free)
Αθήνα @ Area 22 (8 e)
Αθήνα @ DeathDisco (7 e)
Αθήνα @ In Vivo (5 e)
Θεσσαλονίκη @ Μύλος (10 e)
Αθήνα @ Η Έλη Του Κλου (free)
8
Μαρτίου
Κυριακή
Αθήνα @ Koo-Koo (15 e)
Αθήνα @ Κύτταρο (12 / 15 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (free)
Αθήνα @ DeathDisco (3 e)
Θεσσαλονίκη @ Malt N Jazz
Αθήνα @ Παλιάτσος (free)
9
Μαρτίου
Δευτέρα
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (8 e)
10
Μαρτίου
Τρίτη
Αθήνα @ Faust (5 e)
Αθήνα @ Jazz Point (10 e)
11
Μαρτίου
Τετάρτη
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (free)
Αθήνα @ Άλικο (3 e)
Αθήνα @ Tiki Athens (5 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (10 e)
12
Μαρτίου
Πέμπτη
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (10 e)
Αθήνα @ A Tempo Art Bistro (free)
13
Μαρτίου
Παρασκευή
Αθήνα @ AN Club
Αθήνα @ Αθηνά Live
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Ρυθμός Stage (12,15 e)
Αθήνα @ Ρομάντσο (5 e)
Αθήνα @ Gazarte (15-30 e)
Αγορά εισιτηρίου
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
Αθήνα @ Floral (3 e)
14
Μαρτίου
Σάββατο
Πειραιάς @ PassPort (12 e)
Αθήνα @ Κύτταρο (20 / 25 e)
Θεσσαλονίκη @ Eightball
Αθήνα @ Αθηνά Live
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (13 e)
Αθήνα @ Barin Russian Restaurant (10 e)
Αθήνα @ Χυτήριο (5 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Tin Pan Alley (7,10 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Θεσσαλονίκη @ Fix Factory Of Sound (8,10 / 12 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (10 e)
Πάτρα @ Metropolis Live (8 / 10 e)
Αθήνα @ Remedy (free)
Αθήνα @ Floral (free)
15
Μαρτίου
Κυριακή
18
Μαρτίου
Τετάρτη
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (5 e)
19
Μαρτίου
Πέμπτη
Αθήνα @ Gagarin 205 (20,25 / 28 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (5 e)
Αθήνα @ Cafe Νομισματικού Μουσείου (free)
20
Μαρτίου
Παρασκευή
Θεσσαλονίκη @ Principal Club Theater (20 / 25 e)
Θεσσαλονίκη @ Eightball (20 / 24 e)
Αθήνα @ Gagarin 205 (22,24 / 26 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Gazarte
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
Αθήνα @ Τριανόν (5 e)
21
Μαρτίου
Σάββατο
Αθήνα @ Gagarin 205 (22 / 25 e)
Βόλος @ Lab Art (15,18 / 22 e)
Αθήνα @ Gazarte (20-48 e)
Θεσσαλονίκη @ Principal Club Theater (22,24 / 26 e)
Αθήνα @ Fuzz Club (10 / 13 e)
Καλαμάτα @ Rodanthos (free)
Αθήνα @ Lazy
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Tin Pan Alley (7,10 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Τριανόν (5 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (10 e)
Θεσσαλονίκη @ Block 33 (8 / 10 e)
Αγορά εισιτηρίου
22
Μαρτίου
Κυριακή
25
Μαρτίου
Τετάρτη
Αθήνα @ Κύτταρο (12 / 15 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (free)
26
Μαρτίου
Πέμπτη
Θεσσαλονίκη @ Eightball (12 / 15 e)
Αθήνα @ AN Club (8 e)
27
Μαρτίου
Παρασκευή
Θεσσαλονίκη @ Principal Club Theater (22,25 / 28 e)
Αθήνα @ Fuzz Club (23,26 / 29 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Κύτταρο (8 / 10 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
28
Μαρτίου
Σάββατο
Αθήνα @ Gagarin 205 (22,26 e)
Θεσσαλονίκη @ Fix Factory Of Sound (23,26 / 29 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Κύτταρο (8 e)
Αθήνα @ Gazarte (16-28 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Tin Pan Alley (7,10 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (10 e)
29
Μαρτίου
Κυριακή
Αθήνα @ Κύτταρο (10 e)