Συναυλίες: Απρίλιος 2015

2
Απριλίου
Πέμπτη
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (free)
Αθήνα @ Jazz Point (2 e)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (free)
Αθήνα @ Ρομάντσο (5 e)
Θεσσαλονίκη @ Eightball
Αθήνα @ Cafe Νομισματικού Μουσείου (free)
Αθήνα @ Lazy (free)
Θεσσαλονίκη @ Fix Factory Of Sound (11 e)
Αγορά εισιτηρίου
3
Απριλίου
Παρασκευή
Αθήνα @ Art Express (free)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (free)
Αθήνα @ Floral (3 e)
Αθήνα @ Κύτταρο (12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
Αθήνα @ Γυάλινο Μουσικό Θέατρο (10 / 12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Gagarin 205 (10 / 12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Gazarte (7-21 e)
Αγορά εισιτηρίου
Πειραιάς @ PassPort (12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Τρίκαλα @ Κεντρική Πλατεία
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Ρομάντσο (5 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Lazy (10 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (12 e)
Θεσσαλονίκη @ Block 33 (5,6 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ 45 Μοίρες (free)
Θεσσαλονίκη @ Fix Factory Of Sound (11 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Half Note (20-30 e)
Αγορά εισιτηρίου
4
Απριλίου
Σάββατο
Αθήνα @ Ιερά Οδός (10 / 14 e)
Αθήνα @ Floral (3 e)
Αθήνα @ Ελληνικός Κόσμος (10 / 12 e)
Αθήνα @ Κύτταρο (12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Γυάλινο Μουσικό Θέατρο (10 / 12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Θεσσαλονίκη @ Eightball (6 e)
Θεσσαλονίκη @ Principal Club Theater (8 / 10 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Jazz Point (5 e)
Λάρισα @ Stage Club (8 e)
Αθήνα @ 47 Bar
Καρδίτσα @ Βιβλιοθήκη
Πειραιάς @ PassPort (10 e)
Αθήνα @ Άνοδος (12 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (15 e)
Αθήνα @ Lazy (10 e)
Αθήνα @ Καχόν (free)
Αθήνα @ DeathDisco (5 e)
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (11 / 14 e)
Αθήνα @ In Vivo (5 e)
Θεσσαλονίκη @ Fix Factory Of Sound (11 e)
Αγορά εισιτηρίου
Λαμία @ Τόπος Τεχνών Χώρα (5 e)
Αθήνα @ Half Note (20-30 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Cloudnine
5
Απριλίου
Κυριακή
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (10,12 / 15 e)
Αθήνα @ AN Club (6 e)
Αθήνα @ Ρομάντσο (5 e)
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (10 e)
Αθήνα @ Faust (5 e)
Αθήνα @ Half Note (20-30 e)
Αγορά εισιτηρίου
6
Απριλίου
Δευτέρα
Αθήνα @ AN Club (12,14 / 17 e)
Αθήνα @ Faust (8 e)
Αθήνα @ Half Note (20-30 e)
Αγορά εισιτηρίου
7
Απριλίου
Τρίτη
Αθήνα @ Faust (5 e)
8
Απριλίου
Τετάρτη
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (5 e)
Αθήνα @ Lazy (free)
Αθήνα @ Άλικο (3 e)
Αθήνα @ DeathDisco (free)
9
Απριλίου
Πέμπτη
Αθήνα @ Lazy (10 e)
12
Απριλίου
Κυριακή
15
Απριλίου
Τετάρτη
Αθήνα @ DeathDisco (5 e)
16
Απριλίου
Πέμπτη
Αθήνα @ Gagarin 205 (19,22 / 25 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Σταυρός Του Νότου (10 e)
17
Απριλίου
Παρασκευή
Αθήνα @ Fuzz Club (20, 25 e)
Αθήνα @ Κύτταρο (12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Θεσσαλονίκη @ Principal Club Theater (19,22 / 25 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (8 e)
Καρδίτσα @ Βιβλιοθήκη
Αθήνα @ Floral (3 e)
Πειραιάς @ PassPort (12 e)
18
Απριλίου
Σάββατο
Θεσσαλονίκη @ Principal Club Theater (20, 25 e)
Αθήνα @ Κύτταρο (12 e)
Αγορά εισιτηρίου
Βόλος @ Lab Art (15,18 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ AN Club (15,17 / 20 e)
Αγορά εισιτηρίου
Πάτρα @ Memphis Rock Bar (3 e)
19
Απριλίου
Κυριακή
Πειραιάς @ PassPort (12 e)
Αθήνα @ Ρομάντσο (free)
22
Απριλίου
Τετάρτη
23
Απριλίου
Πέμπτη
Αθήνα @ AN Club (10,12 / 15 e)
24
Απριλίου
Παρασκευή
Αθήνα @ Βοτανικός (15 / 20 e)
Θεσσαλονίκη @ Fix Factory Of Sound (22,25 / 28 e)
Αγορά εισιτηρίου
Λάρισα @ Stage Club (9,11 / 13 e)
Αθήνα @ Κύτταρο (10 e)
25
Απριλίου
Σάββατο
Θεσσαλονίκη @ Principal Club Theater (18 / 20 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Κύτταρο (8 e)
Αθήνα @ Ιερά Οδός (30-48 e)
Αγορά εισιτηρίου
Θεσσαλονίκη @ Eightball (15 / 18 e)
Αθήνα @ 6 D.O.G.S (free)
Θεσσαλονίκη @ Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (9,11 / 13 e)
Αθήνα @ Fuzz Club (22,25 / 28 e)
Αγορά εισιτηρίου
Αθήνα @ Gazarte (17-36 e)
Αγορά εισιτηρίου
Πάτρα @ Memphis Rock Bar (5 e)
Αθήνα @ Gagarin 205 (10 e)
Αγορά εισιτηρίου
26
Απριλίου
Κυριακή
Αθήνα @ Κύτταρο (15 / 18 e)
29
Απριλίου
Τετάρτη
Αθήνα @ Κύτταρο (15,18,22 e)
30
Απριλίου
Πέμπτη
Αθήνα @ AN Club (15,17 / 20 e)
Αγορά εισιτηρίου